Radomsko. Aktualności i informacje lokalne z miasta i powiatu. Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Radomszczańskim - INFO BAI
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa
 
Niedziela, 16 grudnia 2018
Wybierz miasto na mapie
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Radomszczańskim
Data dodania: 2018-01-09 09:52:15
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Radomszczańskim
Źródło zdjęcia: sxc.hu
Od 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Radomszczańskim zapewnia się dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Powyższa pomoc wynika z  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Jest to zadanie zlecone powiatom z zakresu administracji rządowej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65. lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobiety w ciąży.

Pomoc prawna będzie polegała na:
- udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
- przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
- sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w 2018 roku.

Punkt nr 1, znajdujący się w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez jest adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.


Punkt nr 2, znajdujący się w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Piastowska 21, czynny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:00 - 19:00. Punkt obsługiwany jest przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach:
w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,
97-524 Kobiele Wielkie, ul.
. Szkolna 1
czynny:
- poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
- wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
- środa: godz. 8:00 - 10:00.

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
czynny:
- środa: godz. 11:00 - 13:00,
- czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
- piątek: godz. 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”,
42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach:
w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
czynny:
- poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
- wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
- środa: godz. 8:00 - 10:00.

w budynku Urzędu Gminy Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36
czynny:
- środa: godz. 11:00 - 13:00,
- czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
- piątek: godz. 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach:
w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, 97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15
czynny:
- poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
- wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
- środa: godz. 8:00 - 10:00.

w budynku Urzędu Gminy Gidle, 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22
czynny:
- środa: godz. 11:00 - 13:00,
- czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
- piątek: godz. 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.
autor: GW

źródło informacji: kamiensk.pl
Tagi: powiatradomszczański, radomsko, pomoc, prawnik, darmowy
go to top